اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بازدید از نحوه آماده سازی کلاس های درس دانشکده ها

دفتر نظارت و ارزیابی، تضمین کیفیت دانشگاه در راستای فعالیت های خود بمنظور نظارت از نحوه آماده سازی کلاس های درس دانشجویان در نیمسال اول 99-98 توسط کارشناسان این دفتر اقدام به بازدید از تمامی دانشکده های دانشگاه در تاریخ 98/06/17 نمودند.

امتیاز به خبر :