اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دریافت فلوشیپ مطالعاتی (غیر سکونتی) از اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیت فرانسه توسط خانم دکتر خدیجه اسدی سروستانی

دریافت فلوشیپ مطالعاتی (غیر سکونتی) از اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیت فرانسه توسط خانم دکتر خدیجه اسدی سروستانی

سرکار خانم دکتر خدیجه اسدی سروستانی موفق به دریافت فلوشیپ مطالعاتی (غیر سکونتی) از اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیت کشور فرانسه شده اند.

فلوشیپ مطالعاتی هر دوسال در زمینه ی حمایت از پژوهش های علمی در حوزه جمعیت شناسی از سوی اتحادیه بین المللی مطالعات جمعیت کشور فرانسه به پژوهشگران این رشته اعطاء می گردد.

گفتنی است امسال از میان 140 استاد و محقق از سراسر دنیا که در این زمینه اقدام نموده اند 8 نفر موفق به کسب این مهم شده اند

ضمن عرض تبریک، برای ایشان در زمینه فعالیت های علمی و فرهنگی از درگاه خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزون داریم.

امتیاز به خبر :