اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

نقل و انتقال دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر

به آگاهی می رساند سامانه نقو انتقال دانشجویان جدیدالورود شاهد و ایثارگر از تاریخ 98/06/25 لغایت 98/06/29 جهت ثبت درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط مقطع کارشناسی فعال است.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست