اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه با مدیران شرکت پرلوک متولی امور مطالعاتی چاههای ژرف سیستان وباحضور رئیس بنیاد نخبگان و اساتید دانشگاه

برگزاری جلسه با مدیران شرکت پرلوک متولی امور مطالعاتی چاههای ژرف سیستان وباحضور رئیس بنیاد نخبگان و اساتید دانشگاه

پیش از ظهر روز سه شنبه 16 مهرماه جلسه ای با حضور مدیران شرکت پرلوک متولی امور مطالعاتی چاههای ژرف سیستان و باحضور رئیس بنیاد نخبگان و اساتیددانشکده های مرتبط در زمینه ی پروژه های پژوهشی چاه ژرف سیستان، تغییر الگوی کشت، تولید انرژی زمین گرمایی ، ، کنترل تبخیر، استحصال املاح موجود درآب، شیرین کردن آب و....در محل مجتمع فناوری و نوآوری تشکیل گردید.

ایده ها و طرحهای اساتید و صاحب نظران به بحث و بررسی گذاشته شد و مقرر گردیدپروپوزال طرحهای مربوطه تهیه و  برای تصویب نهایی  و حمایت به بنیاد نخبگان ارسال گردد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط