اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

ساخت اولین توده پیل سوختی متانولی مستقیم درگروه مهندسی شیمی

ساخت اولین توده پیل سوختی متانولی مستقیم درگروه مهندسی شیمی

خانم شیما شریفی دانشجوی دکتری مهندسی شیمی در روز دوشنبه 98/7/22 از رساله دکتری خود با عنوان "مدل­سازی ریاضی و ساخت توده پیل سوختی متانولی مستقیم به همراه مدیریت آب" با درجه عالی دفاع نمود. اساتید راهنمای این رساله پروفسور رهبر رحیمی و دکتر داود محبی کلهری و اساتید داور پروفسور محمد پازوکی، دکتر فرشاد ترابی، پروفسور عبدالرضا صمیمی و پروفسور مرتضی زیودار بودند.

در این رساله برای اولین بار، پژوهشی بر روی ساخت و مدل­سازی تک سل و توده پیل سوختی متانولی مستقیم با کانال­های موازی – مارپیچ با خم دایره ­ای، به منظور بررسی مدیریت آب در آزمایشگاه پیل سوختی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است. این نوع طراحی کانال باعث کاهش افت فشار و توزیع یکنواخت جریان بر روی سطح الکترود خواهد شد. تأثیر پارامترهای مختلف عملیاتی از جمله دمای عملیاتی، غلظت متانول، مقدار متانول عبوری و نرخ جریان اکسیژن هم به صورت عددی و هم تجربی بررسی شد و نتایج موفقیت آمیزی حاصل شده است.

چکیده این رساله به پیوست میباشد.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط

فایل پیوست