اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از گلخانه‌های تولیدی، تحقیقاتی دانشگاه بازدید نمود

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از گلخانه‌های تولیدی، تحقیقاتی دانشگاه بازدید نمود

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی و هیئت همراه در روز دوشنبه چهارم آذرماه از مرکز پژوهشی گیاهان دارویی، زینتی و گلخانه‌های تولیدی، تحقیقاتی دانشگاه بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، این بازدید با حضور دکتر حسین زینلی «مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی»، مهندس حمیدرضا جهانتیغ «رئیس سازمان نظام ‌مهندسی کشاورزی استان» و مهندس اردشیر شهرکی «مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان» انجام گرفت.

دکتر زینلی در جریان این دیدار تأکید نمود تا با توجه به پتانسیل‌های بالقوه استان به‌خصوص منطقه بلوچستان در زمینه‌ی گیاهان دارویی، برنامه مدونی جهت توسعه این صنعت در استان در نظر گرفته‌شده است.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی ضمن تأکید بر پتانسیل‌های دانشگاه به‌ویژه مرکز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتی، تحقیقات اولیه در خصوص توسعه صنعت گیاهان دارویی را امری ضروری دانست.

دکتر محرم ولی زاده «رئیس مرکز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتی دانشگاه» نیز ضمن ارائه گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های مرکز پژوهشی، عنوان کرد این مرکز می‌تواند به‌عنوان نقطه قوتی در توسعه تحقیقات بنیادین در خصوص گیاهان دارویی استان در نظر گرفته شود.

در پایان هیات مذکور از مجموعه گلخانه‌های تولیدی، تحقیقاتی دانشگاه بازدید کردند.

 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط