اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه تاپ استری در محل کارگاه های دانشکده هنر و معماری

برگزاری کارگاه تاپ استری در محل کارگاه های دانشکده هنر و معماری

کارگاه تاپ استری در تاریخ شانزدهم آذر ماه در محل مجتمع کارگاهی دانشکده هنر و معماری برگزار گردید.

این کارگاه در هفته پژوهش، توسط اساتید گروه صنایع دستی و فرش: آقای میرعماد مصطفی نژاد، خانم مرضیه رضایی و خانم سمیه میر نژاد برگزار گردید که مورد استقبال دانشجویان علاقه مند قرار گرفت.

امتیاز به خبر :