اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه " پوریم جنجالی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه " پوریم جنجالی" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان"پوریم جنجالی" توسط سرکار خانم دکتر زهره جوزی و سرکار خانم زینب میرشکار در تاریخ 17 آذر ماه 1398  در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار گردید .

امتیاز به خبر :

فایل پیوست