اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کارگاه "هویت شناسی زنان بلوچ" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برگزاری کارگاه "هویت شناسی زنان بلوچ" در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارگاهی تحت عنوان "هویت شناسی زنان بلوچ" توسط سرکار خانم دکتر الهام شیردل در تاریخ 19 آذر ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

امتیاز به خبر :