اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

نمایشگاه بافت و نقاشی روی سفال با عنوان: نقش و گره در تاریخ یکشنبه 15 دی ماه لغایت چهارشنبه 18 دی ماه واقع در نگارخانه هنر جنب فن بازار دانشگاه سیستان و بلوچستان، برگزار می گردد.

نمایشگاه بافت و نقاشی روی سفال با عنوان: نقش و گره  در تاریخ یکشنبه 15 دی ماه لغایت چهارشنبه 18 دی ماه واقع در نگارخانه هنر جنب فن بازار دانشگاه سیستان و بلوچستان، برگزار می گردد.

نمایشگاه بافت و نقاشی روی سفال با عنوان: نقش و گره  در تاریخ یکشنبه 15 دی ماه لغایت چهارشنبه 18 دی ماه واقع در نگارخانه هنر جنب فن بازار دانشگاه سیستان و بلوچستان، برگزار می گردد.

در این نمایشگاه  آثاری از دست بافته های سرکار خانم معصومه نوری و همچنین آثار نقاشی روی سفال از سرکار خانم مرجان نوری ، به نمایش گذاشته خواهد شد.

این نمایش هر روز از ساعت 9 الی 12 و همچنین 16 الی 19 برای بازدید عموم دایر می باشد.

امتیاز به خبر :