اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه هم اندیشی با مسئولین دانشگاه فرهنگیان استان

جلسه هم اندیشی با مسئولین دانشگاه فرهنگیان استان

جلسه هم اندیشی مدیر نظارت،ارزیابی تضمین کیفیت استانی با سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان استان در مورخ 98/10/22 در محل دفتر جناب آقای دکتر نیک پناه تشکیل و مشکلات و معضلات فرا رو آن دانشگاه در شهرستانهای(زابل ،ایرانشهر،سراوان و چابهار ) به اسنادگزارش  بازدیدهای صورت گرفته توسط کارشناسان دبیرخانه نظارت ، ارزیابی وتضمین کیفیت استانی موردبحث وبررسی قرار گرفت .

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط