اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری نهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

برگزاری نهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی

نهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی روز دوشنبه مورخ 98/11/14 در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه که با هدف بررسی وضعیت مراکز دانشگاه جامع علمی- کاربردی، دانشگاه فرهنگیان و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی سطح استان برگزار شد، خلاصه ای از  بازدیدهای گروه اعزامی هیأت استانی ارائه و در خصوص این مراکز بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری صورت پذیرفت. 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط