اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه «دفاع از رساله دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورخ 1398/11/16

برگزاری جلسه «دفاع از رساله  دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی مورخ 1398/11/16

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای یعقوب فولادی دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان «باز تاب پشتوانه های اساطیری، فرهنگی و اجتماعی پیشا اسلامی در مرزبان نامه (با نگاهی به اوستا، دینکرد اندرزنامه های پهلوی باستان ،شاهنامه وکلیله ودمنه) با راهنمایی جناب آقای دکتر محمدبارانی (استاد راهنمای اول) وسرکار خانم دکتر مر یم خلیلی جهانتیغ (استاد راهنمای دوم) و به داوری جناب آقای دکتر عبدالعلی اویسی کهخا، جناب آقای دکتر عبدالله واثق عباسی و جناب آقای دکتر محمودعباسی و با حضور جناب آقای دکتر محمدامیر مشهدی بعنوان نماینده تحصیلات تکمیلی رأس ساعت 10 صبح مورخ 16 بهمن ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید .

امتیاز به خبر :