اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسه «دفاع از رساله دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی درمورخ 1398/12/4

برگزاری جلسه «دفاع از رساله دکتری » در دانشکده ادبیات و علوم انسانی  درمورخ 1398/12/4

جلسه دفاع از رساله دکتری سرکار خانم سبیکه اسفندیار دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان «تحلیل تقابل های دوگانه در مثنوی های عطار ( اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه) »با راهنمایی اساتیدمحترم جناب آقای دکتر محمودحسن آبادی و سرکار خانم مریم شعبانزاده و با داوری اساتیدمحترم جناب آقای دکتر محمدعلی محمودی، جناب آقای دکتر عباس نیکبخت وجناب آقای دکترحیدر دهمرده و با حضور جناب آقای دکتر عبدالله واثق عباسی نماینده محترم تحصیلات تکمیلی در تاریخ 4 اسفند ماه 1398 در محل سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید .

امتیاز به خبر :