اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

عدم برگزاری بیست و پنجمین المپیاد علمی - دانشجوی

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی متقاضی شرکت در بیست و پنجمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور
پیرو اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، بیست و پنجمین المپیاد غیرمتمرکز در تاریخ 21 و 22 فروردین 1399 برگزار نخواهد شد و هرگونه تصمیم گیری در خصوص زمان و نحوه برگزاری المپیاد غیرمتمرکز متعاقباً اعلام خواهد شد.


با تشکر
گروه استعدادهای درخشان
دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

امتیاز به خبر :