اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی از دانشگاه خرونینگن هلند شد

 دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی از دانشگاه خرونینگن هلند شد

اولین دانشجوی دکتری دو مدرکه دانشگاه سیستان و بلوچستان موفق به اخذ مدرک دکتری تخصصی از دانشگاه خرونینگن هلند شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، میثم محمدی دادکان که از طریق کنکور سراسر وارد مقطع دکتری تخصصی دانشگاه سیستان و بلوچستان شده بود، در قالب یک قرارداد همکاری علمی پژوهشی، به‌طور همزمان در دانشگاه خرونینگن هلند نیز ثبت نام شد.

وی دو سال ابتدایی تحصیل را در دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول گذراندن دروس نظری و کسب آمادگی برای انجام پروژه بود. سپس به مدت سه سال با دریافت بورس کامل از دانشگاه خرونینگن هلند، موفق به انجام پروژه تجربی و چاپ رساله در کشور هلند شد.

نامبرده در تاریخ پانزدهم اردیبهشت نود و نه از رساله اش در دانشگاه خرونینگن هلند دفاع و مدرک دکتری تخصصی فیزیک هسته ای این دانشگاه را دریافت کرد.

جلسه دفاعیه در دانشگاه خرونینگن هلند در حضور نماینده دانشگاه و با مشارکت مجازی و برخط داورانی از دانشگاههای سیستان و بلوچستان، تهران، دوک آمریکا، بوخوم آلمان و خرونینگن هلند برگزار شد.

مدرک دکتری تخصصی فیزیک هسته ای دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز پس از برگزاری جلسه دفاعیه در این دانشگاه، به ایشان اعطا خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه سیستان وبلوچستان این موفقیت را به همکاران گروه فیزیک به ویژه استاد راهنمای رساله، دکتر علی اکبر مهماندوست خواجه داد، تبریک عرض می کند. 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط