اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

ساعت و زمان برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های دانشگاه

این آزمون در روز جمعه 3 مرداد ماه 1399 در ساعت 15:30 برگزار خواهد شد.

امتیاز به خبر :