اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کرسی ترویجی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزاری کرسی ترویجی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

کرسی ترویجی تحت عنوان  «نقدی بر رویکرد جایگزینی در مجازات های اجتماع محور در نظام عدالت کیفری ایران» در مورخ 99/3/31 در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

در این کرسی که با توجه به محدودیت های ناشی از شیوع کرونا، به صورت وبینار و فقط با حضور ارائه کننده و ناقدان برگزار گردید با استقبال قابل توجهی از سوی دانشجویان و اساتید مواجه گشت به طوری که حدود70 نفر به صورت وبینار در کرسی حضور داشتند.

در این کرسی ارائه دهنده دکتر مصطفی اربابی از گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و اساتید محترم دکتر امیرحمزه سالارزایی از گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دکتر محمد رضا حسنی از گروه علوم اجتماعی و دکتر ابوالفضل احمد زاده پژوهشگر فقه اسلامی و قاضی دادگستری بودند. مدیریت جلسه را  دکتر عبدالرسول حسنی فر از گروه علوم اجتماعی بر عهده داشتند.

 در این کرسی ارائه دهنده با بررسی تعریف مجازاتهای اجتماع محور به عنوان مجازات های نوین در سیستم کیفری بسیاری از کشورها از جمله در ایران، به رویکرد اتخاذی در قانون مجازاتهای اسلامی مصوب ۹۲ در رابطه با این نوع از مجازات ها مناقشه وارد دانسته و با بررسی مشکلات نظری و عملی ناشی از رویکرد جایگزینی از مجازات حبس در این نوع از کیفر ها با استفاده از مؤیدات فقهی و تطبیقی (مطالعه موردی تجربه کشور انگلستان در این رابطه) نتیجه گرفتند مجازاتهای اجتماع محور نباید به صورت جایگزین حبس و در طول مجازات حبس قرار گیرند بلکه باید در عرض مجازات حبس و به صورت یک مجازات مستقل تعزیری قرار گیرد و بدین وسیله با تنوع گزینه‌های کیفری، امکان برقراری اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم توسط مقام تعیین مجازات پیدا نماید.

در ادامه جلسه ناقدان کرسی به بیان نکته نظرات و انتقادات شکلی و ماهوی خود در این زمینه پرداختند و سپس ارائه کننده به سوالات و انتقادات مطروحه پاسخ دادند.

در پایان جلسه نیز چند نفر از شرکت کنندگان در کرسی سؤالات خود را از طریق فضای وبینار مطرح نموده و دکتر اربابی به آن سؤالات پاسخ دادند

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط