اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌تواند سمبل پیشرفت علمی باشد

دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌تواند سمبل پیشرفت علمی باشد

حسن میرزا بزرگ رئيس امور آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه كشور  برای نخستین بار از دانشگاه سیستان و بلوچستان بازدید ‌کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان، حسن میرزا بزرگ ظهر امروز در بازدید از بخش‌های مختلف دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار کرد: این دانشگاه یکی از مهمترین مراکز علمی کشور است و پیشرفت آن برای سازمان برنامه و بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئيس امور آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه كشور که برای نخستین بار از این دانشگاه بازدید می‌کرد، گفت: در این استان وجود چنین دانشگاهی بسیار موجب خوشحالی است اما قطعا نیاز به توجه هم دارد زیرا این دانشگاه هم از بعد علمی و هم از بعد امنیتی  در کشور تاثیرگذار است.

وی گفت: دانشگاه سیستان و بلوچستان، یک مرکز علمی بزرگ در شرق کشور است و می تواند سمبل پیشرفت علمی باشد.

رئيس امور آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سازمان برنامه و بودجه كشور بیان کرد: این دانشگاه در عین گستردگی و زیبایی، نیاز به تغییرات اساسی دارد و برای برطرف کردن مشکلات زیرساختی خود، باید مورد توجه قرار گیرد که امیدواریم در سازمان برنامه و بودجه بتوانیم کمک بیشتری بکنیم.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط