اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعيه مهم شرکت در امتحانات الکترونیک پایان ترم دانشگاه سیستان و بلوچستان

اساتيد و دانشجويان گرامي

جهت پيشگيري بروز مشکل در زمان امتحان، امتحانات مطابق برنامه زير از ساعت 7:30 الي 19:30 توزيع شده است.  ساعات امتحاني هر درس در سامانه گلستان نيز اصلاح شده است با گرفتن گزارش 78 و يا 428 در سامانه آموزشي گلستان golestan.usb.ac.ir برنامه دقيق خود را اخذ نماييد. در ضمن سامانه vu3.usb.ac.ir  نيز راه ­اندازي شده است. با همان نام کاربري و کلمه عبور vu مي­توانيد در آن وارد شويد. از تاريخ 7 تير شروع امتحانات، دروسي که پيش شماره کد آن مطابق جدول زير مي­باشد  در سايت مشخص شده براي آن، vu3 و يا vu برگزار خواهد شد.

 اساتيد محترم نيز دروسي که با پيش شماره دانشکده­ هاي مربوط به  vu3مي­باشد، را از  vu3.usb.ac.ir پيگيري نمايند. 

به عنوان نمونه درس اخلاق اسلامي با کد 3022022-01  که با کد 30 شروع شده و مربوط به دانشکده الهيات مي­باشد در سايت vu.usb.ac.ir برگزار مي گردد. و يا درس رياضي عمومي 1 با کد 01-2810106  که با کد 28 شروع شده است مربوط به دانشکده رياضي است و در آدرس vu3.usb.ac.ir برگزار مي­گردد.

 

کد دانشکده
دانشکده
وقت اول امتحان
وقت دوم امتحان
وقت سوم امتحان
آدرس سايت براي شرکت در امتحان
24
مهندسي
7:30-09:00
12:00-13:30
-
20
برق و کامپيوتر
7:30-09:00
12:00-13:30
-
18
علوم تربيتي
7:30-09:00
12:00-13:30
16:30-18:00
22
علوم پايه
9:00-10:30
13:30-15
16:30-18:00
14
مديريت
9:00-10:30
13:30-15
18:00-19:30
12
ادبيات
9:00-10:30
13:30-15
18:00-19:30
48
صنعت و معدن
9:00-10:30
13:30-15
 
28
رياضي
10:30-12:00
15:00-16:30
16:30-18:00
10
جغرافيا
10:30-12:00
15:00-16:30
18:00-19:30
30
الهيات
10:30-12:00
15:00-16:30
18:00-19:30
16
هنر
10:30-12:00
15:00-16:30
16:30-18:00
 
امتیاز به خبر :