اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

پذیرش دانشجوی بین المللی در نیمسال اول تحصیلی 1400-1399 به صورت آموزش الکترونیک

دانشگاه سیستان و بلوچستان از میان متقاضیان بین المللی (غیر ایرانی) ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجویان بین المللی (غیر ایرانی)، دستور العمل اجرایی مربوطه و شرایط پذیرش دانشجویان بین الملل (غیر ایرانی) در نیمسال اول تحصیلی 1400-1399به صورت آموزش الکترونیک دانشجو می پذیرد. لذا خواهشمند است جهت انجام ثبت نام به سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی موجود در صفحه اصلی وب سایت دانشگاه مراجعه نمایند.


از متقاضیان محترم تقاضا می گردد:
1- متن فراخوان به همراه پیوست شماره 1 و 2 از صفحه اصلی وب سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان دانلود و مطالعه گردد.
2- پیوست شماره 2 تکمیل گردد.
3- در مرحله ثبت نام، اطلاعات فرم پذیرش دانشجویان غیر ایرانی تکمیل و به همراه پیوست شماره 2 در مرحله ارائه مدارک و مستندات بارگذاری گردد.

 

امتیاز به خبر :