اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری دروس عملی تخصصی، تربیت بدنی و ورزش 1 به صورت مجازی

کلیه دروس عملی ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 توسط گروه علوم ورزشی شامل ( دروس عملی تخصصی، تربیت بدنی، ورزش 1 ) از اول تا 21 شهریور ماه از طریق سامانه vu.usb.ac.ir به صورت مجازی برگزار می گردد.

امتیاز به خبر :