اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کسب رتبه الف مجله مخاطرات محیط طبیعی در ارزیابی جدید(سال98) وزارت علوم تحقیقات و فناوری

کسب رتبه الف مجله مخاطرات محیط طبیعی در ارزیابی جدید(سال98) وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مجله مخاطرات محیط طبیعی در ارزیابی جدید(سال98) از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری حائز کسب رتبه الف شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان وبلوچستان ، در پی کسب این موفقیت، پیام تبریکی بدین مضمون صادر شد:

 کسب رتبه الف مجله مخاطرات محیط طبیعی در ارزیابی جدید(سال98) وزارت علوم تحقیقات و فناوری را به همکاران محترم هیات تحریریه، ریاست محترم دانشگاه،معاونت محترم پژوهشی دانشگاه،ریاست محترم دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی تبریک عرض نموده و امیدواریم با همکاری اساتید و دانشجویان محترم و حفظ استانداردهای لازم بتوانیم در رده بندی های معتبر بین المللی جایگاه شایسته را کسب نماییم.

 

روابط عمومی دانشگاه سیستان وبلوچستان

امتیاز به خبر :