اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جشنواره فرهنگی ،هنری نماز ، نیایش ، کرونا و مدافعان سلامت

جشنواره فرهنگی ،هنری نماز ، نیایش ، کرونا و مدافعان سلامت

جشنواره فرهنگی ،هنری نماز ، نیایش ، کرونا و مدافعان سلامت برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان وبلوچستان، این جشنواره در پنج محور : کرونا و استعانت از صبر و نماز ، کرونا وایثارگری مدافعان سلامت ، کرونا، ارتباطات اجتماعی وعبور از بحران، کرونا، توسل و نیایش و کرونا ، توکل وامید به آینده برگزار میشود .

امتیاز به خبر :

فایل پیوست