اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه همکاری پژوهشی مابین دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

جلسه همکاری پژوهشی مابین دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

جلسه همکاری بررسی زمینه های مشترک همکاری پژوهشی مابین دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در محل مجتمع نوآوری وفن آوری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان وبلوچستان، با عنایت به نامگذاری سال 99 به نام " جهش تولید" از سوی مقام معظم رهبری و با هدف بررسی زمینه های مشترک همکاری پژوهشی مابین دانشگاه سیستان و بلوچستان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، جلسه ای با حضور معاونت پژوهشی دانشگاه و معاون بازرگانی سازمان صمت استان و مدیران و کارشناسان، ریاست مجتمع نوآوری و فناوری دانشگاه، رییس مرکز رشد، رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد، مدیر ارتباط با صنعت و تعدادی از اساتید و نماینده بخش خصوصی برگزار و پس از ارائه مبانی کارشناسی و بحث و تبادل نظر تصمیم هایی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

- تشکیل کارگروه های تخصصی مشترک در زمینه مرز، بازرگانی داخلی و خارجی و ...

- حضور اعضای هیات علمی در جلسات مرتبط منعقده و سازمان صمت متناسب با موضوع جلسه.

- اولویت بندی عناوین پژوهشی موردنیاز سازمان صمت و حمایت از پایان نامه ها و رسال های تحصیلات تکمیلی مرتبط توسط سازمان.

- تدوین تقویم مدون برگزاری جلسات مشترک.

- جهت دهی نقطه نظرات و تجربیات بخش خصوصی.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط