اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط دانشجوی نابینای گروه علوم اجتماعی برگزارشد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط دانشجوی نابینای گروه علوم اجتماعی برگزارشد

مصادف با روز جهانی عصای سفید جلسه دفاع از پایان نامه کاربردی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی توسط خانم ژیلا کیخا دانشجوی نابینای گروه علوم اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان با عنوان «بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در میان نابینایان و کم بینایان شهر زاهدان» برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان وبلوچستان، در این پایان نامه کاربردی که با هدف بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی در میان افراد نابینا و کم بینای شهر زاهدان انجام گرفت آقای دکتر عبدالرسول حسنی فر استاد راهنما و خانم دکتر خدیجه اسدی استاد مشاور پایان نامه بودند. شناخت عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی نابینایان به عنوان گروهی از جامعه که هرگز دیده نشده اند و به نیازهای آنان در شهر و جامعه توجه نشده است از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. نابینایان و کم بینایان هم مانند دیگر افراد جامعه از حقوق مشابه برای زندگی کردن برخوردارند حقوقی مثل حق داشتن زندگی خانوادگی، دسترسی به خدمات شهری و اجتماعی، فرصت های آموزشی شغلی، مسکن، حمل و نقل، دسترسی به اطلاعات و برخورداری از زندگی اجتماعی. متاسفانه در کل کشور و به خصوص در شهر زاهدان، حداقل این حقوق فراهم نشده است و زندگی نابینایان با مشکلات زیادی روبرو هست که موجب احساس ناامنی آنها می شود.

در این راستا در این پایان نامه با انتخاب 260نفر از نابینایان و کم بینایان شهر زاهدان تاثیر عوامل مبلمان شهری، پایگاه اقتصادی، پایگاه اجتماعی،سازمان و وضعیت خانواده و  ساختار سیاسی اجتماعی شهر زاهدان با احساس امنیت مورد بررسی قرار گرفت است.

امید است تا با نوشتن پژوهش هایی از این قبیل سازمانهای آموزشی و خدماتی مربوطه مانند سازمان بهزیستی، شهرداری و ... گامی موثر در جهت بهبود احساس امنیت اجتماعی افراد نابینا و کم بینا بردارند.

دانشجوی نابینای دانشگاه سیستان و بلوچستان، در روز عصای سفید از پایان نامه ارشد خود دفاع کرد

 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط