اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کرسی ترویجی «تبیین نقش زمان دستوری در انتقال مفاهیم قرآن با روش معناشناسی شناختی»

برگزاری کرسی ترویجی «تبیین نقش زمان دستوری در انتقال مفاهیم قرآن با روش معناشناسی شناختی»

کرسی ترویجی با عنوان تبیین نقش زمان دستوری در انتقال مفاهیم قرآن با روش معناشناسی شناختی در روز سه شنبه 21 آبان در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سیستان وبلوچستان، در بخش نخست جلسه، دکتر حسومی با تاکید بر کارایی معناشناسی شناختی به عنوان یک روش در مطالعات قرآن ابتدا مبانی زبانشناسی شناختی را مطرح و سپس به تحلیل و بررسی کاربرد زمان در قرآن بر اساس این مبانی پرداخت و با ذکر نمونه هایی از زمان ماضی در آیات قرآن به این نتیجه پرداخت که زمان در قرآن همیشه دلالت بر وقوع یک رخداد در گذشته یا حال یا آینده ندارد بلکه گاهی زمان در راستای انتقال مفاهیم وجهی به کار رفته است.

در ادامه ناقدان با مطرح کردن نقدهای روشی و نظری به بیان نظرات خود پیرامون مطلب ارائه شده پرداخته و ارائه کننده نیز پاسخ­های خود را بیان نمود.

در انتها، شرکت کنندگان مجازی نیز پرسش­هایی را مطرح کردند که اساتید حاضر در جلسه به پاسخ پرداختند.

گفتنی است ارائه کننده این کرسی دکتر ولی اله حسومی از گروه علوم قرآن و حدیث بود و دکتر سید فرید خلیفه­ لو از گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دکتر رضا رضایی از گروه زبان و ادبیات عربی و دکتر هادی زینی از گروه علوم قرآن و حدیث نقد کرسی را بر عهده داشتند.

 

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط