اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کارگاه تولید ماسک دانشگاه سیستان وبلوچستان

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کارگاه تولید ماسک دانشگاه سیستان وبلوچستان

دکتر هاشمی شهری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و معاونین آن دانشگاه از کارگاه تولید ماسک دانشگاه سیستان وبلوچستان بازدید کردند.

(گزارش تصویری این بازدید تقدیم می گردد)

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط