اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاري همايش دانشگاه كارآفرين و تعامل با صنعت و جامعه

بدينوسيله افتتاحيه همايش ملي " دانشگاه كارآفرين و تعامل با صنعت و جامعه" در تاريخ 15 آبان 1396 ساعت 8 صبح  در تالار امام رضا (ع) واقع در دانشگاه سيستان و بلوچستان را به اطلاع مي رساند.
اين همايش توسط حوزه معاونت پژوهشي و فناوري و با نظارت حوزه رياست دانشگاه سيستان و بلوچستان برگزار مي شود. دكتر مهدي زيودار دبير اجرايي همايش، در اين خصوص اظهار داشت، همايش مذكور با هدف برجسته ساختن دستاوردها، اهداف و برنامه هاي دانشگاه سيستان و بلوچستان به عنوان يك دانشگاه كارآفرين برگزار مي گردد    و  واكاوي  راهبردهاي دانشگاه  در تعامل و پاسخگويي به مسائل صنعت و جامعه، از جمله محورهاي اصلي اين همايش است.
همچنين، در ادامه همايش و از ساعت 14، برنامه پنل هاي تخصصي همايش، آغاز مي شود و به شركت كنندگان، گواهي حضور در همايش اعطا مي شود.

 

امتیاز به خبر :