اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری كرسي علمی-ترویجی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزاری كرسي علمی-ترویجی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

كرسي علمی-ترویجی تحت عنوان «احساسات، حلقه گمشده در نظام عدالت کیفری» در تاریخ 96/8/22در تالار معراج دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید. 

در این جلسه که با استقبال جمع کثیری از اساتید و دانشجویان دانشگاه روبرو شد، در ابتدا آقای دکتر حسنی به عنوان ارائه کننده کرسی ابتدا به جایگاه احساسات در جامعه شناسی پرداختند و در ادامه به نقد های وارده بر نظام عدالت کیفری پرداخت و گفت احساسات در جامعه شناسی و جرم شناسی عمدتا غایب بوده است و این غیبت و عدم توجه به احساسات پیامدهای زیانباری به دنبال داشته است. دکتر سالارزایی  و دکتر عرب به عنوان ناقدان کرسی، در رشته های مورد تخصص خود موضوع مورد نظر را مورد نقد و بررسی قرار دادند. در پایان جلسه نیز حضار جلسه پرسشهای خود را مطرح کردند.

امتیاز به خبر :