اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

بازدید دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسات آموزش عالی

بازدید دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی از مؤسسات آموزش عالی

بازدید از مؤسسات آموزش عالی فعال در شهرستان های زابل، زهک، خاش، ایرانشهر، بمپور، سراوان، سوران نیکشهر، چابهار، راسک و سرباز با حضور مدیر هیأت نظارت و ارزیابی استانی "دکتر علیرضا احمدی" و کارشناسان دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی استانی، مدیر حراست  و مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان از تاریخ 10/13/ 96 لغایت  96/10/26 در راستای نظارت بر امر برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96- 97 انجام پذیرفت.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط