اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگران

به اطلاع آن دسته از دانشجویان عزیزی که تمایل وشرایط گرفتن واحد در ترم فشرده را دارند میرساند تا تاریخ 96/11/25 به امور شاهد وایثارگران واقع در سازمان مرکزی مراجعه نمایند.

واحد آموزش 

امتیاز به خبر :