اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری كرسي ترویجی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

برگزاری كرسي ترویجی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

كرسي ترویجی تحت عنوان «نقد ترجمه دکتر حداد عادل از قرآن کریم» در مورخ96/11/23در تالار معراج دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید.

در این جلسه که با استقبال دانشجویان و اساتید دانشگاه روبرو شد، آقای دکتر زندوکیلی مطالب کرسی خود را در سه بخش ارائه کرد که در بخش اول به کلیات (شامل :معرفی مترجم ، مفهوم نقد وترجمه) و در بخش دوم با ذکر مصادیق به امتیازات و جنبه‌های مثبت ترجمه موردنظر پرداخت (امتیازاتی از قبیل دوری از سبک های انشای قدیمی وکهن گرایی، در عین نزدیکی به زبان متداول وامروزی ، استفاده کمتر از لغات مهجور وعدم دخالت عناصر تفسیری وتوضیحی در متن مبداونیز برگردانیدن حذف ها وتقدیرها در ترجمه و... )و در آخرین مرحله نیز به صورت مصداقی نقدهای خود را در مورد ترجمه دکتر حداد عادل از قرآن کریم بیان کرد. وی گفت اين ترجمه نيز، همانند ديگر ترجمه‌های ممتاز قرآن کریم، در عين برخورداري از امتيازات فراوان، حاوي برخي اشكالات و نقدهاي امروزی است که ازجمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موضوعاتی از قبیل مشخص نبودن دقیق سبک و شیوه‌ی ترجمه‌ ، نادیده گرفتن برخی مباحث ساختاری (صرفی-نحوی و بلاغی)، عدم رعایت همسانی ترجمه واژه ها و جمله‌های یکسان، و نیز برخی کاستی‌های نگارشی و ویرایشی، اشاره نمود که نیازمند بازنگری است.

گفتنی است دکتر محمد امیر مشهدی، دکتر محمد شیخ و دکتر ولی‌الله حسومی به‌عنوان ناقدان کرسی، در رشته‌های مورد تخصص خود موضوع مورد نظر را مورد نقد و بررسی قراردادند.

در پایان جلسه نیز حضار جلسه پرسش‌های خود را مطرح کردند.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط