اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

تغییرات بسیار مهم در آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

طبق آخرین اصلاحات صورت گرفته بر آیین نامه پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد:

  • 15 در صد اول دانشجویان بر اساس معدل امکان پذیرش دارند.( به جای 10 در صد در آیین نامه قبل)
  • دانشگاه های سطح 1 و2 حداکثر40 درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون خود را با شیوه بدون آزمون میتوانند جذب نمایند
  • دانشگاه های سطح 1 موظف شده اند تا حد اقل یک سوم پذیرش خود را از سایر دانشگاهها انجام دهند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل کامل اصلاحیه را مطالعه نمایید.

امتیاز به خبر :

فایل پیوست