اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه گروه استعداد های درخشان به مناسبت ضیافت شام در راستای اجرای برنامه های دهه ی سرآمدی آموزش

به اطلاع کلیه دانشجویان ممتاز (رتبه اول) می رساند در راستای اجرای برنامه های دهه ی سرآمدی آموزش دانشگاه، گروه استعدادهای درخشان ضیافت شام با حضور اعضای شورای استعدادهای درخشان دانشگاه و دانشجویان ممتاز در روز شنبه 97/02/08 ساعت 22-20 در محل مهمانسرای مهندسی برگزار می کند. دانشجویان ممتازی که مایل به شرکت می باشند مهلت دارند تا روز دوشنبه 97/02/03  جهت دریافت دعوتنامه به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه نمایند.

امتیاز به خبر :