اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه برگزاری آزمون غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی کشور

پیرو اطلاع رسانی های پیشین، به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون غیرمتمرکز المپیاد علمی دانشجویی میرساند این آزمون در روزهای پنجشنبه و جمعه 13 و 14 اردیبهشت در محل سالن امتحانات مهندسی در دو نوبت صبح و عصر برگزار می گردد. لازم است کلیه شرکت کنندگان ساعت 7/30  روز پنجشنبه در محل سالن حاضر باشند. از آوردن لوازم اضافی مانند کیف، جزوه،و کتاب خوددادری فرمایید. داشتن گوشی همراه ممنوع می باشد. استفاده از ماشین حساب غیر قابل برنامه ریزی مجاز می باشد.

امتیاز به خبر :