اخبار و اطلاعیه

اعلام زمان مصاحبه پذیرش دانشجوی دکتری استعداد درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 (اطلاعیه)

به اطلاع متقاضیان پذیرش دانشجوی دکتری استعدادهای درخشان  دانشگاه سیستان و بلوچستان می رساند جهت مصاحبه در روز دوشنبه 97/04/04ساعت 9 صبح در محل گروه آموزشی مربوطه حضور یابند. لازم به توضیح است دعوت شدگان به مصاحبه قبل از حضور در گروه آموزشی جهت مصاحبه ،بایستی معرفی نامه خود را از گروه استعدادهای درخشان دانشگاه ( واقع در سازمان مرکزی، حوزه معاونت آموزشی، دفتر استعدادهای درخشان ) دریافت نمایند.                      

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                  « گروه استعدادهاي درخشان دانشگاه»

امتیاز به خبر :