اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

رئیس اداره نشریات و مجلات علمی دانشگاه منصوب شد.

رئیس اداره نشریات و مجلات علمی دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه ، دکتر میلاد لگزیان به سمت رئیس اداره نشریات و مجلات علمی دانشگاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، در این حکم آمده است با عنایت به تعهد ، شایستگی های علمی ، تجارب ارزشمند و توانایی های جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت رئیس اداره نشریات و مجلات علمی دانشگاه منصوب می شوید.

انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان ماموریت و وظایف آن حوزه را برپایه قوانین ، سیاست ها و در چارچوب برنامه ها و جایگاه تشکیلاتی مصوب به انجام رسانید.

بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی ، مبانی علمی وراهبردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جلب همکاری همه مدیران ، اعضاء هیئت علمی وکارکنان گرامی ، نقش شایسته در ارتقاء جایگاه علمی دانشگاه و تربیت آینده سازان میهن اسلامی مان ایفاء نمایید.

توفیق جنابعالی رادر انجام ماموریت محوله از در گاه ایزد منان مسالت دارد.

گفتنی است دکتر لگزیان استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم می باشد.

 

امتیاز به خبر :