اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

آیین نودانشجویان در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید

آیین نودانشجویان در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید

به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی، آیین نودانشجویان مورخ 97/7/17 در تالار فردوسی با حضور هیات رئیسه محترم دانشگاه و دانشجویان نوورود برگزار شد.

در این مراسم دکتر بندانی ریاست محترم دانشگاه و دکتر نیک منش دانشیار دانشکده روانشناسی به ایراد سخن پرداختند وکلیپ هایی از بیانات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در خصوص محرم و علم آموزی پخش شد.

همچنین در ورودی  تالار دستاوردهای انجمن های علمی،تشکل ها وکانون های فرهنگی و نشریات دانشجویی به نمایش گذاشته شده بود و مراسم با پذیرایی شام دانشجویان به پایان رسید.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط