اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

نشست دبیران کانون های فرهنگی هنری و اجتماعی با ریاست محترم دانشگاه

نشست دبیران کانون های فرهنگی هنری و اجتماعی با ریاست محترم دانشگاه

نشست دبیران کانون های فرهنگی هنری و اجتماعی با دکتر بندانی ریاست محترم دانشگاه و دکتر بلاغت معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پنجشنبه مورخ 12 مهرماه 97 در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه که به منظور ارائه ایده ها و بررسی مشکلات کانون ها برگزار شد، بودجه های برآورد شده جشنواره های پیش رو و اقلام مورد نیاز مطرح شد و در انتها دکتر بندانی موارد ذکر شده ی کانون ها را با دکتر بلاغت بررسی نمودند.

امتیاز به خبر :