اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری نشست تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برگزاری نشست تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

اداره اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نخستین همایش تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت نقش جوانان در پیشرفت ایران و تبیین زمینه‌های همکاری برگزار کردند.

این همایش ابتدا با تلاوتی چند از آیات قرآن و سرود ملی آغاز شد، سپس با خوشامدگویی دکتر خنجرخانی مدیر اجتماعی دانشگاه ادامه یافت.

سخنرانان این همایش ، دکتر سید مهدی حسینی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه و دکتر رضا آقاجانی دبیر حلقه‌های فکری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بودند که در خصوص الگوی اسلامی ، ساختار و نحوه‌ی شکل گیری آن،محوریت جوانان در پیشرفت ایران و.... به ایراد سخن پرداختند. هم چنین سخنرانان خواستار مشارکت بیشتر دانشجویان و همکاری با این مرکز شدند.

امتیاز به خبر :