اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

مراسم معارفه مدیر دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه برگزار شد

مراسم معارفه مدیر دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه برگزار شد

 جلسه معارفه جناب آقای دکتر مسرور بعنوان مدیر دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر بلاغت و مدیران فرهنگی و اجتماعی و همکاران این معاونت درتاریخ 5 آبان 97 انجام گردید .

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط