اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری نشست و انتخابات نماینده‌های فرهنگ‌ها (اقوام)

برگزاری نشست و انتخابات نماینده‌های فرهنگ‌ها (اقوام)

باتوجه به نشست اولیه در تاریخ 97/9/25 و تعیین تاریخ رای گیری و انتخاب نماینده‌ها،  سرانجام در روز چهارشنبه (97/10/5) با حضور دانشجویان علاقمند به شرکت در جشنواره، نماینده‌های فرهنگ‌های گوناگون با رأی و مشورت انتخاب و همچنین تعداد غرفه‌های آنان نیز مشخص گردید. نماینده‌های سیستان، بلوچستان، فارس، خلیج فارس(هرمزگان)،کرمان،کرمان جنوب(جیرفت) قشقایی، شمال، لرها، کردستان، بوشهر تعیین شد و جهت چگونگی  غرفه ها و مطرح نمودن ایده‌ها و طرح‌ها به بحث گفتگو پرداختند. در این رأی گیری و نشست جناب آقای دکتر خنجرخانی(مدیر اجتماعی)، آقای دکترپرتابیان (مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی) و کارشناس اداره اجتماعی حضور داشتند. لازم به ذکر است مصوب گردید هرکدام از فرهنگ‌ها برنامه ریزی، طرح‌ها ،ایده‌ها و اهدافشان جهت برپایی غرفه ها را در نشست بعدی ارائه دهند.

امتیاز به خبر :

تصاویر مرتبط