اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسات بسته ی انجمن افسردگان بهبود یافته

یکی از اهداف مرکز پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و آموزش مهارتهای زندگی دانشگاه سیستان و بلوچستان، تعامل با انجمنهای بهبود یافته از جمله  افسردگان ناشناخته جهت بالا بردن امید و روحیه بهبود یافتگان می باشد.لذا در ساعاتی از شبانه روز مرکز در اختیار این عزیزان قرار می گیرد تا در زمینه اهداف خود که همانا کمک به همدردان خود می باشد ، فعالیت نمایند.

لازم به ذکر است این نشست‌ها به مدت 108 روز برگزار میگردد.

امتیاز به خبر :