اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری جلسات بسته ی انجمن الکلی های بهبود یافته

یکی از اهداف مرکز پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و آموزش مهارتهای زندگی دانشگاه سیستان و بلوچستان، تعامل با انجمنهای بهبود یافته از الکل جهت بالا بردن امید و روحیه بهبود یافتگان می باشد.لذا در ساعاتی از شبانه روز مرکز در اختیار این عزیزان قرار می گیرد تا در زمینه اهداف خود که همانا کمک به همدردان خود می باشد ، فعالیت نمایند.

امتیاز به خبر :