اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

برگزاری کلاس تفکر و پژوهش با رویکرد کاهش آسیب برای دانش آموزان پایه ششم دبستان دانش دانشگاه

برگزاری کلاس تفکر و پژوهش با رویکرد کاهش آسیب برای دانش آموزان پایه ششم دبستان دانش دانشگاه

یکی از راههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دانش آموزان ، تقویت مهارتهای زندگی در این عزیزان می باشد  و مهارتهای بالقوه ای که به صورت خدادادی در دانش آموزان قرار دارد در اولویت قرار می گیرد ،به همین منظور در محل مرکز پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان،با همکاری مربیان پرورشی آموزش و پرورش و کارشناس مسائل اجتماعی دانشگاه، کلاسهای آموزشی جهت تقویت مهارت تفکر و تاٌمل در ارتباط با مسائل اجتماعی به صورت هفتگی تا پایان سال تحصیلی   برای دانش آموزان پایه ششم به طریق علمی و تجربی برگزار می گردد.لازم به ذکر است که این مهارت و درس آموزشی در سیلابس درسی پایه ششم دبستان گنجانده شده است

امتیاز به خبر :