اخبار و اطلاعیه ها


اخبار و اطلاعیه

کلاس پیشگیری از اعتیاد جهت دانش آموزان با رویکرد خود آگاهی

کلاس پیشگیری از اعتیاد جهت دانش آموزان با رویکرد خود آگاهی

با توجه به اینکه دانش آموزان عزیز در معرض خطر ابتلا به مواد مخدر و اعتیاد قرار دارند، لذا به منظور پیشگیری از گرایش مصرف به مواد مخدر کلاسهایی از طرف مرکز پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشگاه سیستان و بلوچستان با مشارکت برخی از سازمانهای مردم نهاد شهر در این زمینه برای دانش آموزان برگزار گردید.این برنامه بصورت پیوسته در طول ترم ادامه خواهد داشت.

امتیاز به خبر :