پژوهشخانم دکتر مریم شعبانزاده
معاونت محترم پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن:6747

آقای علیرضا الهامی
کارشناس پژوهشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

تلفن:6754


 

وظایف حوزه پژوهشی دانشکده
 

 • تنظیم برنامه‌های پژوهشی دانشکده در قالب سیاستها و خط‌مشی‌های مصوب ابلاغ‌شده از سوی معاونت پژوهشی
 • انجام بررسی‌های لازم و اظهار نظر در خصوص میزان اعتبارات پژوهشی دانشکده
 • تهیه گزارشات لازم جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و ارائه به معاونت دانشکده
 • همکاری با سایر واحدهای پژوهشی دانشگاه و دانشکده‌ها در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی
 • تهیه و ایجاد بانک اطلاعاتی دانشکده و سرویس‌دهی به ارباب رجوع
 • ایجاد هماهنگی پژوهشی بین گروه‌ها
 • انجام امور اداری و پشتیبانی طرح‌های پژوهشی دانشکده
 • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف

 

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی در حوزه های مختلف پژوهشی به شرح زیر فعال می باشد


 1- سابقه شرکت در  نمایشگاه استانی

2 - برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های علمی وفناوری

3 - برگزاری کرسی های نظریه پردازی

4 - انجام پروژه های تحقیقاتی با مراکز مختلف استانی و کشوری

5 - شرکت در جشنواره ها ومسابقات ملی 

 

 

چشم انداز رویدادهای علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  در سال تحصیلی 99-98

در راستای نیل به اهداف میان مدت و کوتاه مدت چشم انداز توسعه و جامعه محور نشدن دانشگاه برنامه های نیمسال اول و دوم

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی به شرح زیر است:

 1. برگزاری نشست های تخصصی برای تعامل دانشگاه و جامعه
 2. ارایه کارگاه های پژوهشی با تأکید بر کارآفرینی
 3. برگزاری همایش های علمی – پژوهشی (ملی – بین المللی – منطقه ای )
 4. برنامه بازدید علمی و حضور دانشجویان در مراکز پژوهشی و کارآفرینی
 5. برگزاری رویداد های علمی با محوریت دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 6. بزرگداشت بازنشستگان و ارایه سخنرانی با محوریت حل مسایل منطقه ای
 7. دعوت از سخنران های مطرح خارج و داخل با محوریت  و  مسایل ملی و جهانی
 8. استفاده از ظرفیت و توانمندی های دانشجویان در جهت بین المللی سازی دانشگاه
 9. استفاده از طرح و نظریات دانشجویان بین المللی برای ارایه طرح های میان کشوری

 

در راستای اهداف فوق برنامه های پیشنهادی به شرح زیر است :

الف)برگزاری نشست های تخصصی

 1. نشست تخصصی با اصحاب  رسانه در مورد لزوم  ویرایش  متن ها با حضور دکتر عبدالله واثق عباسی – دکتر مریم شعبانزاده و....
 2. نشست تخصصی گروه علوم اجتماعی با سازمان زندان ها در مورد خشونت و کنترل آن
 3. نشست تخصصی گروه ادبیات فارسی با رسانه ها در ارتباط با ارزش های دفاع مقدس
 4. نشست تخصصی گروه ادبیات فارسی و زبان انگلیسی  با اصحاب رسانه درباره درست نویسی و درست خوانی و ترجمه متن 

ب)تجلیل از بازنشستگان

 1. برگزاری جلسات سخنرانی و استفاده از تجربیات آنان
 2. برگزاری کارگاههای علمی

 

 

ج)برگزاری همایش های علمی ملی و منطقه ای

 1. همایش بین المللی گروه باستان شناسی

 

د)استفاده از پتانسیل ها و توان علمی دانشجویان تحصیات تکمیلی و بین المللی دانشکده

 1. شرکت دادن دانشجویان در برگزاری نشست های علمی
 2. شرکت دادن دانشجویان در برگزاری و تدریس کارگاههای علمی
 3. شرکت دادن دانشجویان در برگزاری و ارایه همایش های علمی

 

برنامه ی کارگاه های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 99 - 98

 

نام استاد

عنوان

 

محل اجرا

تاریخ و ساعت

تعداد شرکت کنندگان

دکتر محمدعلی محمودی

آموزش داستان نویسی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

مهرماه 98

70نفر

زهره جوزی و زینت میر شکار

پوریم جنجالی

 

سالن دانشکده ادبیات

مهرماه 98

70 نفر

دکتر محمدامیر مشهدی

                         آموزش موسیقی بیرونی شعر  

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

مهرماه 98

70نفر

دکتر عباسعلی آهنگر و دکتر ستاره مجاهدی رضاییان

نقش و تاثیر علم زبانشناسی بر ترجمه

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

مهرماه 98

70نفر

دکتر زهره جوزی و مهدی دهمرده پهلوان

شناخت منابع و روش تحقیق در باستان شناسی

 

سالن سمعی بصری

مهرماه 98

70 نفر

دکتر زهره جوزی و مهدی دهمرده پهلوان

کاربرد GIs در باستان شناسی

 

سالن سمعی بصری

آبان 98

70 نفر

احمد شیرخانی

ترجمه و نظریه پسا استعمار

 

آبان ماه 98

آبان ماه 98

 

دکتر مریم شعبانزاده

اسطوره شناسی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

اردیبهشت99

70نفر

دکتر محمود عباسی

آموزش دستور زبان فارسی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

آبان ماه 98

70نفر

دکتر عباسعلی آهنگر دکتر سیده نازنین رهنمون

سبک  APA در مقاله نویسی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

آبان 98

70نفر

دکتر جواد غلامعلی زاده

بررسی و تحلیل ادعای احیاگری زبان فارسی و عربی ستیزی یعقوب لیث صفاری و جانشینانش

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

آبان ماه 98

70نفر

خانم دکتر الهام شیردل

تحلیل فیلم متری شش و نیم از نگاه جامعه شناسی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

آبان 98

70 نفر

دکتر عباسعلی آهنگر و دکتر ستاره مجاهدی رضاییان

نکته های کاربردی و عملی روش تحقیق در علم زبانشناسی : با تاکید بر داده های زبانی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

آبان ماه 98

70 نفر

دکتر عباسعلی آهنگرو دکتر ستاره مجاهدی رضاییان

پژوهش های میان رشته ای تحلیل گفتمان مبتنی بر روانشناسی زبان، جامعه شناسی زبان  و عصب شناسی زبان

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

آذر ماه 98

70نفر

دکتر عباسعلی آهنگرو دکتر ستاره مجاهدی رضاییان 

بررسی جایگاه کنونی زبان شناسی شناختی در پژوهش های زبان فارسی و شناخت خلأ های موجود

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

آذر 98

70 نفر

دکتر مریم شعبانزاده

اصول نامه نگاری

 

سالن سمعی بصری

آذر ماه 98

70 نفر

دکتر زهره جوزی و مهدی دهمرده پهلوان

آموزش طراحی سفال

 

سالن سمعی بصری

آذر ماه 98

70 نفر

دکتر محمد علی محمودی

شگردهای تنظیم زاویه دید در داستان

 

سالن سمعی بصری

آذرماه 98

70 نفر

دکتر عباسعلی آهنگر دکترسیده نازنین رهنمون

زبان شناسی نقش گرا (ساختار مبتدایی)  و بررسی ترجمه متون انگلیسی به فارسی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

آذر98

70 نفر

دکتر زهره جوزی و مهدی دهمرده پهلوان

چگونگی بهره گیری از روش های غیرتخریبی و موثر آزمایشگاهی در باستان شناسی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

آذر 98

70 نفر

خانم دکترالهام شیردل

هویت شناسی زنان  بلوچ

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

آذر 98

70 نفر

دکتر سید فرید خلیفه لو

نقش آموزش آواشناسی علمی در بهبود درک تجوید قرآن

 

سالن سمعی بصری

آذر ماه 98

70 نفر

زادمهر ترابی

رمان پست مدرنیسم

 

سالن سمعی بصری

آذرماه 98

70 نفر

دکتر عباس نیکبخت

صورخیال در شعر فارسی

 

سالن سمعی بصری

آذر ماه 98

70 نفر

خانم دکترالهام شیردل

روش تحقیق مردم نگاری و خود مردم نگاری

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

اسفند ماه 98

70 نفر

دکتر زهره جوزی و نسیم دادمهر

مرمت و حفاظت داده های باستانی

 

سالن سمعی و بصری دانشکده

بهمن ماه 98

70 نفر

دکتر مریم شعبانزاده

آموزش قصه نویسی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

بهمن 98

70 نفر

دکتر زهره جوزی و مهدی دهمرده پهلوان

آموزش عکاسی در باستان شناسی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

بهمن 98

70 نفر

دکتر مریم شعبانزاده

فن سخنوری

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

اسفند 98

70 نفر

دکتر زهره جوزی و زهرا نصراللهی

پلان مدیریت سایت های باستان شناسی

 

سالن دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اسفندماه 98

70 نفر

دکتر زهره جوزی و مهدی دهمرده پهلوان

مستندنگاری در باستان شناسی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

اردیبهشت 99

70 نفر

دکتر عبدالله واثق عباسی

کارگاه شاهنامه شناسی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

مهرماه 98

70نفر

دکتر عبدالله واثق عباسی

کارگاه خاقانی شناسی

 

سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات

آبان ماه 98

70 نفر

دکتر عبدالله واثق عباسی

نقد و تحلیل شعر

 

سالن سمعی بصری

اردیبهشت 99

70 نفر

             
 

 

 

 

 

 

گزارش عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال های تحصیلی 95-94 و 96-95

 

فعالیت های علمی پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال های تحصیلی  92 تا کنون به شرح زیر می باشد:

 

 

گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات عربی

گروه تاریخ

گروه باستان شناسی

گروه علوم اجتماعی

جمع

مقالات علمی پژوهشی

120

77

12

76

14

65

364

کتاب

6

3

1

1

-

4

15

کرسی

-

-

-

-

-

-

-

طرح پژوهشی

-

-

-

-

-

2

2

کارگاه کارآفرینی

2

3

2

5

3

4

19

 

 

 

گزارش عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 97 - 96

 

فعالیت های علمی پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از مهر ماه 1396 تا مهر ماه 1397 به شرح زیر می باشد:

 

 

گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات عربی

گروه تاریخ

گروه باستان شناسی

گروه علوم اجتماعی

جمع

مقالات علمی پژوهشی

53

47

33

31

16

17

197

کتاب

-

2

-

1

-

1

4

کرسی

1

-

2

2

-

4

9

طرح پژوهشی

-

1

-

-

-

2

3

کارگاه کارآفرینی

2

3

1

2

2

2

12


 

 

برنامه ی کارگاه های آموزشی کارآفرینی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97

 

      نام استاد

عنوان کارگاه

تاریخ و ساعت

     محل اجرا

تعداد

دکتر غلامعلی زاده

مظاهر الثقافه الایرانیه فی الشعر العربی بخراسان و سجستان خلال القرنین الرابع و الخامس من الهجره

 

13:30

1397/12/4

 

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر مرسلپور

روش های تحقیق در تاریخ

 

12

1397/12/1

سالن سمعی و بصری

70

دکترمحمد  پیری

نقش احتشام السلطنه در تحولات انقلاب مشروطه

 

9:30

1397/12/6

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر فاطمه رستمی

تحلیل گفتمان در تاریخ

 

9:30

1398/2/16

سالن سمعی و بصری

70

دکتر عباسعلی آهنگر و دکترعلی بصارتی

نظریه مجاورت: نگاهی به برساخت هراس در گفتمان سیاسی

 

12

1397/12/8

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر مریم شعبانزده

آموزش داستان نویسی

 

9:30

1397/12/12

سالن سمعی و بصری

70

دکتر مهدی معینی

مهارت جرات ورزی

 

9:30

1397/12/14

سالن سمعی و بصری

70

دکتر عباسعلی آهنگر و دکتر نازنین رهنمون

نحوه به کارگیری نظریه عمومی طنز کلامی در بررسی ترجمه طنز و بازی های زبانی

 

11

1398/1/19

 

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر عباسعلی آهنگر و دکتر ستاره مجاهدی

زبان شناسی شناختی(از مفاهیم پایه تا کاربردهای عملی آن)

 

11:30

1398/1/28

 

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر حسنی فر

تحلیل اجتماعی سیاسی خشونت در افغانستان

 

9:30

1398/2/17

 

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر احمد شیرخانی

اسطوره یونان

 

9:30

1398/2/2

سالن سمعی و بصری

70

دکتر مریم شعبانزاده

کارگاه آموزشی موسیقی شعر فارسی

 

9:30

1398/2/10

سالن سمعی و بصری

70

دکتر محمود حسن آبادی

تصحیح نسخ خطی فارسی

 

9:30

1398/2/9      

سالن سمعی و بصری

70

دکتر آهنگر و دکتر منصوره دلارامی

مقدمه ای بر زبان شناختی رایانشی با تاکید بر کارآفرینی

 

11

1398/2/4

 

سالن سمعی و بصری

 

70

دکتر مریم شعبانزاده

اسطوره شناسی

 

9:30

1398/2/22

 

سالن سمعی و بصری

50

دکتر محمدرضا حسنی

تروریسم، علل و عوامل آن

 

9:30

1398/2/24

سالن سمعی و بصری

70