تابلو اعلانات دفاعیه ها


تابلو اعلانات دفاعیه ها

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (محمدعلی آمیان)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (محمدعلی آمیان)

جناب آقای "محمدعلی آمیان" دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات سیستم روز شنبه 99/12/16 ساعت 11 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece    از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با ع...
دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (محمد ملاشاهی)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (محمد ملاشاهی)

آقای "محمد ملاشاهی" دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات سیستم روز چهارشنبه 99/12/6ساعت 13 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با عنوان "ب...
دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (حمیده کندری)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (حمیده کندری)

خانم "حمیده کندری" دانشجوی دکتری مهندسی برق الکترونیک روز چهارشنبه 99/12/6ساعت 8 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با عنوان "جاذ...
دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (عصمت جعفری)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (عصمت جعفری)

خانم "عصمت جعفری" دانشجوی دکتری مهندسی برق الکترونیک روز چهارشنبه 99/12/6ساعت 8 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با عنوان "حسگر...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(نجیم درزاده)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(نجیم درزاده)

جناب آقای "نجیم درزاده" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی روز پنجشنبه 99/12/7 ساعت 9 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از پایان نامه...
دفاع از رساله دکتری(مصطفی پروین)

دفاع از رساله دکتری(مصطفی پروین)

جناب آقای "مصطفی پروین" دانشجوی دکتری مهندسی برق مخابرات گرایش میدان روز سه شنبه 99/12/5ساعت 15- 11 در محل اتاق 506 از رساله دکتری خود با عنوان "استفاده از تئوری مود مشخصه برای طراحی آنتن ها...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (عبدالستار کردی کوشه)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (عبدالستار کردی کوشه)

جناب آقای "عبدالستار کردی کوشه" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت روز پنجشنبه 99/11/30 ساعت 9 در سالن اجتماعات مجتمع فناوری و نوآوری از پایان نامه خود با عنوان "بازآرایی شبکه های ت...
دفاع از پایان نامه کارشتاسی ارشد(افسانه عرب)

دفاع از پایان نامه کارشتاسی ارشد(افسانه عرب)

سرکار خانم "افسانه عرب" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم روز شنبه 99/12/2 ساعت 9:30 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از پایان نامه خود با عنوان&nbs...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(علیرضا مودی)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(علیرضا مودی)

جناب آقای "علیرضا مودی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی روز دوشنبه 99/11/27 ساعت 7:30 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از پایان نامه&...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(طاهره سرزهی)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(طاهره سرزهی)

سرکار خانم "طاهره سرزهی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری روز یکشنبه 99/11/26 ساعت 11 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از پایان نام...