تابلو اعلانات دفاعیه ها


تابلو اعلانات دفاعیه ها

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (ارشنوس نخعی)

دفاع از طرح پژوهشی رساله دکتری (ارشنوس نخعی)

سرکار خانم "ارشنوس نخعی" دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات سیستم روز شنبه 99/11/11ساعت 12 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پژوهشی رساله دکتری خود با عنوان&...
دفاع از رساله دکتری              (مسعود قدسی)

دفاع از رساله دکتری (مسعود قدسی)

جناب آقای "مسعود قدسی" دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت روز یکشنبه 99/11/5ساعت 13 - 9به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از رساله دکتری خود با عنوان "ارائه ساختار بهبود...
دفاع از طرح پیشنهاد پژوهشی رساله دکتری (محمدکاظم مقیمی)

دفاع از طرح پیشنهاد پژوهشی رساله دکتری (محمدکاظم مقیمی)

جناب آقای "محمدکاظم مقیمی" دانشجوی دکتری مهندسی مخابرات سیستم روز شنبه 99/11/4ساعت 9به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از طرح پیشنهاد پژوهشی رساله دکتری خود با...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (سحر نجفی)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (سحر نجفی)

سرکار خانم "سحر نجفی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری روز سه شنبه 99/10/30ساعت 10 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از پایان ن...
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (سبحان افروز)

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (سبحان افروز)

جناب آقای "سبحان افروز" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات و سیستم روز یکشنبه 99/10/14ساعت 9به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece از پایان نامه خود با عنوا...
مصطفی ایمانی - کارشناسی ارشد

مصطفی ایمانی - کارشناسی ارشد

جناب آقای "مصطفی ایمانی" دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی روز چهار شنبه 99/9/19 ساعت 8 به صورت ویدئو کنفرانسی به آدرس http://webinar2.usb.ac.ir/ece...
تیمور درزاده - کارشناسی ارشد

تیمور درزاده - کارشناسی ارشد

زمان: 99/8/14 از ساعت 14 - 12 مکان: webinar2.usb.ac.ir/ece
سعید یوسفی - دکتری

سعید یوسفی - دکتری

آقای سعید یوسفی درمیان دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت در روز جمعه 1398/11/18 از رساله خود دفاع نمود.
دفاع از رساله دکتری، در رشته مهندسی برق الکترونیک

دفاع از رساله دکتری، در رشته مهندسی برق الکترونیک

تاریخ دفاع رساله دکتری: پنج شنبه 1397/12/16 نام و نام خانوادگی فارغ التحصیل دوره دکتری: مرتضی جان­فزا استاد راهنما: دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی عنوان رساله دکتری: فرکانس گزین پلاسمونی بر پایه گرافن رشته و گرایش: م...