تماس با ما


تماس با ما

       

زاهدان: خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 
تلفن: ۳۱۱۳۶۵۴۴ - ۰۵۴
دورنگار: ۳۳۴۴۷۹۰۸ - ۰۵۴
کدپستی: ۹۸۱۶۷۴۵۵۶۳
صندوق پستی: ۱۶۱ - ۹۸۱۶۴

 

جهت تسهیل ارتباط با مسئولین آموزش دانشکده برق و کامپیوتر، اگر موفق به برقراری تماس تلفنی با این عزیزان نشدید می توانید از طریق آدرس های زیر ارتباط برقرار نمائید:

معاون آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر:

                                                                                   تلفن تماس: 31136542 054

                                                                       پست الکترونیک: Mehrjoo@ece.usb.ac.ir

 

مدیر گروه های برق (مهندسی الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات):

دکتر محمدعلی منصوری بیرجندی                            تلفن تماس: 31136556 054  

                                                                                      پست الکترونیک: mansouri@ece.usb.ac.ir

دکتر مهدی رضایی                                                        تلفن تماس:  31136553 054

                                                                                      پست الکترونیک: mehdi.rezaei@ece.usb.ac.ir

 

مدیر گروه های کامپیوتر( مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات):

دکتر محمد حسن سرگلزایی                                         تلفن تماس: 31136538 054

                                                                            پست الکترونیک:  mh.sargolzaei@ece.usb.ac.ir

دکتر احمد بختیاری شهری                                           تلفن تماس: 31136559 054

                                                                                     پست الکترونیک: bakhtiyari@ece.usb.ac.ir

 

رئیس آموزش دانشکده برق و کامپیوتر:

خانم مهندس مهری تازه رو                                   تلفن تماس: 31136543 054

                                کانال تلگرام :@tazehroo

 

کارشناس آموزشی دانشجویان کارشناسی برق:

سرکار خانم زهرا هزاره ای                                       تلفن تماس: 31136551 054

                                           کانال تلگرام: @hezare1234

 

کارشناس آموزشی دانشجویان کارشناسی کامپیوتر:

سرکار خانم مدینه پیری                                          تلفن تماس: 31136560 054

                                                    کانال تلگرام: @Mahdiehhhhhh98

 

کارشناس آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی برق:

سرکار خانم سمیه قاسمی                                       تلفن تماس: 31136561 054

                                                                                 پست الکترونیک:  somayyehvafadar@yahoo.com

 

کارشناس آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کامپیوتر:

خانم مهندس زهرا دراجی                                             تلفن: 31136555 054

                                                                                       کانال تلگرام: @z_doraji